zanvidmar.si_logo
- 03.04.2013 -

Grafični oblikovalci se pri svojem delu prej ali slej srečamo z potrebami obvladanja virtualnega tridimenzionalnega prostora. Velikokrat gre zgolj za iluzije, ki jih ustvarjamo na dvodimenzionalnih ploskvah programov kot so Adobe Photoshop, Adobe  Illustrator, CorelDRAW in podobni.  S pomočjo prostorskih ključev, ki jih uporabljamo intuitivno dodajamo stvaritvam globino in zadeve na tak način funkcionirajo veliko bolje.  Včasih pa takšne iluzije niso dovolj, zato se moramo poslužiti programske opreme namenjene izdelovanju 3D vizualizacij. Programov za takšno uporabo je enormno veliko zato je izbira tistega, ki nam bo najbolje služil velikokrat težka. Tokrat si bomo pogledali kako lahko naše stvaritve upodobimo s pomočjo programa Blender (http://www.blender.org/) ter zunanjega dodatka YaffaRay (http://www.yafaray.org/).

Blender je brezplačna, odprtokodna programska oprema, ki je podprta na vseh glavnih operacijskih sistemih. S tem programom smo se študentje NTF-ja srečali pri izbirnem predmetu Osnove 3D modeliranja, kjer smo spoznali nekatere osnove modeliranja, materialov, osvetljevanja in upodabljanja. Ker pa te osnove vsekakor niso dovolj za realistično upodobitev se moramo poslužiti programskih dodatkov, ki to zmorejo. V svojem primeru sem se odločil, da uporabim brezplačni vtičnik Yaffaray, ki ima možnost upodabljanja s pomočjo preračunavanja odbojev fotonov, kar zagotavlja bolj realistične prehode svetlobe skozi transparentne in translutentne materiale ter boljše indirektno osvetljevanje (radiosity). V sledečih vrsticah si bomo pogledali osnove delovanja »Photon mapping«, poleg tega pa sem pripravil tudi kratek tutorial,  ki je namenjen vsem, ki se s tem področjem srečujejo prvič.

In kaj sploh je »Photon mapping«?

Ponavadi v Blenderju uporabljamo osvetljevanje z načinom sledenja žarku (raytracing), kjer žarki začnejo svojo pot v kameri nato pa se odboji preračunavajo proti svetlobnemu viru (slika 1). Takšen način upodabljanja je dokaj hiter. Pri »Photon mapping« (slika 2) pa gre za dvostopenjski proces. Tukaj žarki začnejo svojo pot v svetlobnih virih, nato pa se preračunavajo odboji, energija absorbcije in sipanja pri trku fotonov z objekti določenega materiala, ne glede na to kam smo postavili kamero, pri tem pa se ustvari t.i. »Photon map«.  Na drugi stopnji sledi vizualiziranje »Photon map« s pomočjo klasičnega raytracing-a. Pri takšnem načinu upodabljanja, mora procesor preračunati tudi pot žarkov, ki jih na koncu kamera ne bo zaznala, s tem pa se podaljša tudi čas izdelovanja upodobitve. Poleg tega pa na čas izdelovanja upodobitve močno vplivajo tudi število fotonov, število odbojev in še nekat... Preberi več


Blender PhotonMapping Yaffaray 3D renderiranje

deli to spletno stran s prijatelji: